Windows: Problem z uruchomieniem systemu Windows 7 po użyciu Partition Magic 8

1. Włącz komputer
2. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z Hiren’s Boot CD.
3. Uruchom Parttion Manager
4. Ustaw:
partycja zastrzeżona przez system (w MB) – ukryta
partycja systemowa (tam, gdzie znajduje się Windows) – aktywna
5. Zatwierdź zmiany
6. Restart systemu

7. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z systemem Windows 7.
8. Aby przejść do Boot Menu wybierz klawisz funkcyjny (zazwyczaj F11 lub F12 – informację zobaczysz na pierszym ekranie po uruchomieniu komputera)
9. W Boot Menu wybierz CD/DVD.
10. Naciśnij dowolny klawisz, by uruchomić płytę z Windows 7.

11. Naciśnij DALEJ (wybierz odpowiedni język i klawiaturę lub pozostaw domyślne)
12. Napraw komputer
13. Naciśnij DALEJ (powinien być wybrany system oparacyjny)
14. Wiersz polecenia

15. W wierszu poleceń wpisz:
bootrec /fixboot (Enter)
bootrec /fixmbr (Enter)
bootrec /rebuildbcd (Enter)

16. Wykonaj restart systemu.