VirtualBox – jak zmienić rozmiar dysku VDI?

Zmiana rozmiaru dysku VDI w VirtualBox z 10GB na 30GB.

Przechodzimy do katalogu z danym plikiem dysku vdi np.
robert@localhost$ cd /home/robert/VirtualBoxVMs/Ubuntu\ Server/

Składnia polecenia:
VBoxManage modifyhd YOUR_HARD_DISK.vdi --resize SIZE_IN_MB

Wykonujemy komendę:
robert@localhost$ VBoxManage modifyhd Ubuntu\ Server.vdi --resize 30720

Na ekranie pojawi się procentowy postęp zmiany rozmiaru dysku:
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

Ściągamy aplikację w postaci pliku .iso gparted

Montujemy plik .iso aplikacji gparted w Virtualbox.
Ustawienia -> Nośniki -> kontroler IDE
virtualbox

Uruchamiamy naszą wirtualną maszynę w Virtualbox.

Uruchamiamy aplikację GParted

Zwiększamy rozmiar danej partycji.

Zapisujemy i uruchamiamy ponownie naszą wirtualną maszynę w Virtualbox.