Zmiana rozmiaru dysku VDI w VirtualBox z 10GB na 30GB. Przechodzimy do katalogu z danym plikiem dysku vdi np. robert@localhost$ cd /home/robert/VirtualBoxVMs/Ubuntu\ Server/ Składnia polecenia: VBoxManage modifyhd YOUR_HARD_DISK.vdi –resize SIZE_IN_MB Wykonujemy komendę: robert@localhost$ VBoxManage modifyhd Ubuntu\ Server.vdi –resize 30720 Na ekranie pojawi się procentowy postęp zmiany rozmiaru dysku: 0%…10%…20%…30%…40%…50%…60%…70%…80%…90%…100% Ściągamy aplikację w postaci pliku .iso gparted Montujemy plik .iso aplikacji gparted w Virtualbox. Ustawienia -> Nośniki -> kontroler IDE Uruchamiamy naszą wirtualną maszynę w Virtualbox. …