Migracja CCK z Drupal 6 do Drupal 7

Wiele, ale nie wszystkie funkcje CCK są teraz częścią rdzenia Drupala 7. Niektóre funkcje wymagają instalacji nowych modułów dla wersji 7.

1) Przeprowadź upgrade Drupal 6 do Drupal 7
2) Ściągnij i włącz moduł CCK w najnoweszej wersji dla Drupal 7
3) Ściągnij i włącz moduł Content Migrate w najnoweszej wersji dla Drupal 7
4) Ściągnij i włącz potrzebne moduły w wersji 7.
Node reference (D6) and User reference (D6) -> References module (D7)
Node reference (D6) and User reference -> Entity Reference (D7)
Content permissions (D6) -> Field Permissions module (D7)
Field Groups (D6) -> Field Group module (D7)
Link module (D7). Po włączeniu tego modułu uruchom update.php.

5) Wyczyść cache
6) Idź do Structure > Migrate Fields (/admin/structure/content_migrate).
7) Zaznacz chceckbox przy wszystkich dostępnych polach, które chcesz migrować.
8) Naciśnij przycisk Migracja
9) Po zakończonym procesie zobaczysz podsumowanie dla każdego migrowanego pola.

Źródło: http://drupal.org/node/1144136