Linux: Jak sklonować partycję lub dysk na inny dysk?

Klonowanie dysku jest to proces tworzenia obrazu partycji lub całego dysku twardego. Najczęstsze zastosowanie to kopia i przywracanie systemu.

Polecenie do klonowania dd jest narzędziem Linuxowym i może być użyte do kopiowania ze źródłą do celu, blok po bloku, niezależnie od typu systemu plików czy systemu operacyjnego. Program dd można uruchomić poprzez LiveCD: Knoppix, CDLinux, SystemRescueCD, HirensBootCD.

UWAGA!
Należy być bardzo ostrożnym podczas korzystania z polecenia dd, gdyż niepoprawna składnia komendy może bezpowrotnie zniszczyć dane.
Zapamiętaj kolejność i nigdy jej nie zmieniaj: plik wejściowy (if=), plik wyjściowy (of=).
Upewnij się, że dysk docelowy lub partycja docelowa (of=) ma wielkość równą lub większą niż źródło (if=).

Wyświetlamy listę dysków i partycji

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ fdisk -l[/sourcecode]

-l, List the partition tables for the specified devices and then exit. If no devices are given, those mentioned in /proc/partitions (if that exists) are used.

Klonowanie partycji
Klonuj partycję nr 1 na dysku twardym /dev/sda1 do partycji nr 1 na dysku twardym /dev/sdb1

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=4096 conv=notrunc,noerror[/sourcecode]

Jeśli plik wyjściowy sdb1 nie istnieje, dd rozpocznie od początku dysku i utworzy go.

Klonowanie całego dysku twardego (łącznie z MBR (bootloader), wszystkimi partycjami UUID i danymi
Kopia dysku twardego /dev/sda na dysk twardy /dev/sdb

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=32M conv=notrunc,noerror[/sourcecode]

Opis:
if – input file (plik wejściowy)
of – output file (plik wyjściowy)
bs – wartość liczbowa
4096 ustawia ten block dla 4K, optymalny rozmiar dla dysku twardego odczyt/zapis wydajność.

Zobacz listę oprogramowania do klonowania.
Zobacz porównanie oprogramowania do klonowania.

Źródło:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Disk_Cloning