Linux – jak odczytać parametry komputera?

Informacje o wszystkich elementach komputera
user@host:~# lshw

Informacje o procesorze
user@host:~# cat /proc/cpuinfo

Ilość Ramu
user@host:~# free

Informacje o PCI
user@host:~# lspci

Informacje o USB
user@host:~# lsusb