Jak w bazie MySQL zmienić odpowiedni znak w polu tekstowym?

Zmiana znaku „?” na „ó” dla wszystkich wpisów w polu „opis” dla tabeli „artykul”.
update artykul set opis = replace(opis, '?', 'ó');

Stworzenie tabeli, wprowadzenie zmian i wyświetlenie wpisów:
create temporary table artykul (id int, opis varchar(100));
insert artykul values (1, 'To jest nowy typ mr?wki!');
insert artykul values (2, 'Bardzo lubię mordoklejki i kr?wki.');
update artykul set opis = replace(opis, '?', 'ó');
select * from artykul;

Przykład: http://sqlize.com/v9u5Db5hYB