Windows: Brak BootMBR

METODA 1
1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji CD/DVD.
2. Uruchom komputer.
3. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD…”
4. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę, a następnie kliknij Dalej.
5. Kliknij „Napraw komputer„.
6. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Napraw komputer„.
8. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
9. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij „Naprawa systemu podczas uruchamiania„.

Uwaga: Powyższa metoda daje rezultaty czasami po kilku próbach.


Method 2

1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji CD/DVD.
2. Uruchom komputer.
3. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD…”
4. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę, a następnie kliknij Dalej.
5. Kliknij „Napraw komputer„.
6. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Napraw komputer„.
8. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
9. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Wiersz poleceń„.
10. Wpisz polecenie: Bootrec /RebuildBcd i naciśnij klawisz ENTER.

Źródło: http://support.microsoft.com/kb/2622803/pl

Windows: Problem z uruchomieniem systemu Windows 7 po użyciu Partition Magic 8

1. Włącz komputer
2. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z Hiren’s Boot CD.
3. Uruchom Parttion Manager
4. Ustaw:
partycja zastrzeżona przez system (w MB) – ukryta
partycja systemowa (tam, gdzie znajduje się Windows) – aktywna
5. Zatwierdź zmiany
6. Restart systemu

7. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z systemem Windows 7.
8. Aby przejść do Boot Menu wybierz klawisz funkcyjny (zazwyczaj F11 lub F12 – informację zobaczysz na pierszym ekranie po uruchomieniu komputera)
9. W Boot Menu wybierz CD/DVD.
10. Naciśnij dowolny klawisz, by uruchomić płytę z Windows 7.

11. Naciśnij DALEJ (wybierz odpowiedni język i klawiaturę lub pozostaw domyślne)
12. Napraw komputer
13. Naciśnij DALEJ (powinien być wybrany system oparacyjny)
14. Wiersz polecenia

15. W wierszu poleceń wpisz:
bootrec /fixboot (Enter)
bootrec /fixmbr (Enter)
bootrec /rebuildbcd (Enter)

16. Wykonaj restart systemu.

Jak odznaczyć zablokowany atrybut „Ukryty” w Windows 7?

Jeżeli nie możesz odznaczyć atrybutu Ukryty katalogu/pliku na swoim urządzeniu USB zastosuj się do poniższych kroków. Przyczyną zablokowania atrybutu jest zazwyczaj infekcja. Zalecan jest najpierw przeskanowanie nośnika programem antywirusowym.

1) kliknij Start
2) Wpisz do linii poleceń cmd (nie przyciskaj Enter)
3) Prawym klawiszem myszy kliknij na cmd (powyżej linii poleceń) a następnie wybierz z menu „Uruchom jako Administrator”
4) Przejdź do litery nosnika USB np. G (możesz sprawdzić literę dysku otwierając folder Komputer)
G:
5) Wyświetl wszystkie pliki na nośniku G, także te z atrybutem ukryty
dir /A:H
/A - wyświetl foldery/pliki o określonych atrybutach
:H - z atrybutem ukryty

6) Usuń atrybut ukryty oraz tylko do odczytu z katalogu Folder_name
attrib -H -S Folder_name /D /S
-H - usuń atrybut ukryty
-S - usuń atrybut tylko do odczytu
/D - zastosuj do katalogu
/S - zastosuj do plików i podfolderów

7) Usuń atrybut „Ukryty” oraz tylko do odczytu z całego nośnika G
attrib -H -S *.* /D /S

Jak przyśpieszyć Windows 7?

1) Wyłącz niepotrzebne programy, które uruchamiają się wraz ze startem systemu

a) Kliknij START
b) w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig
c) naciśnij przycisk Enter
d) przejdź do zakładki Uruchamianie
e) Na liście odznacz aplikacje, które chcesz wyłączyć
f) kliknij OK
g) Aby zmiany zostały zastosowane należy ponownie uruchomić system

 

2) Wyłącz niepotrzebne usługi, które uruchamiają się wraz ze startem systemu

a) Kliknij START
b) w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie services.msc
c) naciśnij przycisk Enter
d) Odszukaj na liście wybraną usługę i kliknij ją dwukrotnie
e) W zakładce Ogólne, Typ uruchomienia wybierz z listy Wyłączony

 

3. Wykorzystanie podczas startu wszystkich rdzeni procesora lub procesorów

a) Kliknij START
b) w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig
c) naciśnij przycisk Enter
d) przejdź do zakładki Rozruch
e) zaznacz na liście Windows 7 i kliknij przycisk Opcje zaawansowane
f) zaznacz opcję Liczba procesorów, z listy wybierz maksymalną liczbę
g) kliknij przycisk OK
h) Zrestartuj system, by sprawdzić efekt

 

4. Start bez GUI (graficznego Interfejsu Użytkownika)

a) Kliknij START
b) w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig
c) naciśnij przycisk Enter
d) przejdź do zakładki Rozruch
e)  zaznacz pole Rozruch bez interfejsu GUI

 

5. Odinstaluj platformę Gadżetów, które opóźniają start systemu

a) kliknij START
b) otwórz Panel sterowania
c) uruchom aplet Odinstaluj program
d) kliknij po lewej stronie łącze Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows
e) usuń zaznaczenie obok Platforma gadżetów systemu Windows
f) zaakceptuj zmiany
g) zrestartuj system

 

6. Odinstaluj niepotrzebne programy, których nie używasz

a) kliknij START
b) otwórz Panel sterowania
c) uruchom aplet Odinstaluj program
d) na liście zaznacz program, który chcesz odinstalować
e) kliknij u góry przycisk Odinstaluj

 

7. Wyłącz graficzne bajery

a) kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie (jeżeli jej nie widzisz kliknij START)
b) z menu kontekstowego wybierz Właściwości
c) kliknij Zaawansowane ustawienia systemu
d) przejdź na kartę Zaawansowane i wybierz przycisk Ustawienia w sekcji Wydajność.
e) zaznacz na karcie Efekty wizualne
f)  opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności lub Niestandardowe, by dostosować efekty wizualne samodzielnie
g) odznacz opcję obok pozycji na liście poniżej
– Animacje paska zadań i menu Start
– Animuj formanty i elementy wewnątrz okien
– Pokaż cienie pod oknami
– Pokaż cienie pod wskaźnikami
– Pokaz miniatury zamiast ikon
– Pokaż zawartość okien podczas przeciągania
– Stosuj animację podczas minimalizowania i maksymalizowania
– Uruchom program Aero Peek
– Włącz przezroczystość
h) kliknij OK
i) kliknij OK

 

9. Wyłączenie pakietu Aero Peek (chwilowy podgląd pulpitu po umieszczeniu kursora myszy nad przyciskiem po prawej stronie paska zadań)

a) kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Właściwości
b) usuń zaznaczenie z opcji Użyj programu Aero Peek do podglądu pulpitu w sekcji Podgląd pulpitu za pomocą programu Aero Peek

 

10. Bez kompozycji systemu Aero

a) kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj
b) w
ybierz jeden z tematów z sekcji Kompozycje podstawowe i o dużym kontraście

 

11. Indeksowanie plików

a) kliknij START
b) kliknij Panel sterowania
c) kliknij łącze Kategoria i wybierz na Duże ikony
d) kliknij Opcje indeksowania {22}, a następnie przycisk Modyfikuj
e) wybierz przycisk Pokaż wszystkie
f) usuń zaznaczenia przy katalogach, których nie chcesz indeksować
g) Kliknij OK

Możesz wyłączyć indeksowanie pewnych typów plików
a) kliknij przycisk Zaawansowane
b) otwórz okno konfiguracyjne
c) przejdź na kartę Typy plików
d) usuń zaznaczenia przy plikach, których nie chcesz indeksować
e) kliknij OK

 

12. ReadyBoost (funkcja pozwala użyć zewnętrznego nośnika pamięci (np. pendrive’a) do zapisu danych potrzebnych systemowi do pracy

a) umieść pendrive w złączu USB
b) otwórz Mój komputer
c) kliknij prawym na dysk USB i wybierz z menu kontekstowego Właściwości
d) Wybierz zakładkę Ready Boost
e) zaznacz opcję Użyj tego urządzenia
d) przesuń suwak, by zarezerwować miejsce na dane systemowe
e) wybierz Dedykuj to urządzenie do funkcji ReadyBoost, aby przydzielić cały nośnik do ReadyBoost
f) Kliknij OK.

 

13. Wykonaj defragmentację partycji z systemem Windows

a) kliknij START -> Programy -> Aplikacje -> Narzędzia systemowe -> Defragmentacja dysku
b) wybierz odpowiednią partycję systemową i kliknij przycisk Analizuj
c) jeżeli komunikat wskazuje, że należy przeprowadzić defragmentację kliknij Defragmentuj

Windows – czy można usunąć pliki z katalogu Windows/System32/Spool/Printers?

Pliki SPL, SHD, i TMP pozostawione w katalogu Windows/System32/Spool/Printers można bezpiecznie usunąć.

1) Start -> Uruchom -> services.msc
2) Szukamy na liście usługi Bufor wydruku -> klikamy ppm -> Zatrzymaj
3) Przechodzimy do katalogu Windows/System32/Spool/Printers i usuwamy pliki SPL, SHD i TMP.
4) Szukamy na liście usługi Bufor wydruku -> klikamy ppm -> Uruchom

 

Źródło: http://support.microsoft.com/kb/264662

Unmountable Boot Volume in Windows XP

1. System plików jest uszkodzony i nie może być podłączony.
– włącz komputer
– włóż płytę instalacyjną z systemem Windows XP
– naciśnij przycisk funkcyjny, który pokaże Boot Menu
– wybierz z listy napęd CD-ROM i naciśnij Enter
– podczas startu płyty naciśnij dowolny przycisk
– naciśnij klawisz R (konsola odzyskiwania systemu Windows)
– wybierz instalację systemu Windows, do której chcesz się zalogować np. 1 i naciśnij Enter
– podaj hasło Administratora i naciśnij Enter (gdy hasło jest puste po prostu naciśnij Enter)
– zweryfikuj i odzyskaj logiczną spójność systemu plików na twardym dysku
chkdsk /r
– wyjdź z konsoli odzyskiwania, co spowoduje restart komputera
exit

2. Podstawowe operacje wejścia/wyjścia systemu (BIOS) są skonfigurowane tak, by wymusić szybszy tryb UDMA.
Najprościej wejdź do BIOSu i przywróć ustawienia domyślne.

3. Używasz standardowego 40-żyłowego kabla do podłączenia dysku UDMA do kontrolera zamiast wymaganego 80-przewodowowego, 40-pinowego kabel.
Wymień kabel 40-przewodowy na kabel 80 przewodowy UDMA.

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ następujący plik nie został znaleziony lub jest uszkodzony /windows/system32/config/system

– włącz komputer
– włóż płytę instalacyjną z systemem Windows XP
– naciśnij przycisk funkcyjny, który pokaże Boot Menu
– wybierz z listy napęd CD-ROM i naciśnij Enter
– podczas startu płyty naciśnij dowolny przycisk
– naciśnij klawisz R (konsola odzyskiwania systemu Windows)
– wybierz instalację systemu Windows, do której chcesz się zalogować np. 1 i naciśnij Enter
– podaj hasło Administratora i naciśnij Enter (gdy hasło jest puste naciśnij Enter)

Rozwiązanie 1
– wpisz polecenia
cd C:\WINDOWS\system32\config
ren system system.bad
copy system.bad system

– wyjdź z konsoli odzyskiwania, co spowoduje restart komputera
exit

Rozwiązanie 2
– wpisz polecenia
cd C:\System Volume Information\_restore{numer}\data_przed_awarią\RPX\Snapshot
copy _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM C:\WINDOWS\system32\config
cd C:\WINDOWS\system32\config
ren _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM system

– wyjdź z konsoli odzyskiwania, co spowoduje restart komputera
exit

Rozwiązanie 3
– wpisz polecenie
copy C:\WINDOWS\repair\system C:\WINDOWS\system32\config\
– wyjdź z konsoli odzyskiwania, co spowoduje restart komputera
exit

Edytory tekstu do programowania

Php Storm – jeden z najlepszych edytorów na rynku dla systemu Windows.
Aptana – bardzo dobre, darmowe i wygodne środowisko-kombajn do tworzenia stron. Nieco podobne do PhpStorma. Jedyna wada, to fakt, że została napisana w Javie, przez co nieco trąci wydajnością (w praktyce zupełnie nie przeszkadza)
Notepad++ – bardzo dobry i darmowy (ma zwijanie składni, obsługę skinów itp). Jako dodatkowy „szybki” edytor w sam raz.
PsPad – Znowu za darmo :). W tej kategorii jeden z najlepszych na rynku.
Pajączek – znany i lubiany rodzimy produkt. Kombajn do tworzenia stron. Bardzo dobrze wspiera sprawdzanie pisowni i gramatyki (ala Word) – przydatna rzecz dla mnie – bugofila :)

Windows – Rozdzielczość ekranu

1) System
– sprawdź ustawenia w MSConfig w zakładce boot.ini czy nie ma parametru BASEVIDEO
– sprawdź czy w rejestrze windows nie ma wartości NoSaveSettings
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

– jeżeli wartość NoSaveSettings istnieje usuń ją,

– restart systemu,

– ustaw rozdzielczość,

– restart.

2) Monitor – rozdzielczość ekranu – sprawdź zakresy rozdzielczości i odswieżania

– sterownik

– usuń sterownik

– wyczyść rejestry dotyczące nVidia Control Panel

– uruchom ponownie komputer

– zainstaluj najnowsze sterowniki

3) Karta graficzna
– rozdzielczość ekranu – sprawdź zakresy rozdzielczości i odswieżania
– sterownik
– usuń sterownik
– wyczyść rejestry dotyczące nVidia Control Panel
– uruchom ponownie komputer
– zainstaluj najnowsze sterowniki
– spróbuj zainstalować inną kompatybilną wersję sterownika

4) Programy
– sprawdź, co ładuję się podczas startu i czy zmienia się rozdzielczość
– sprawdź procesy i usługi w Menadżerze Zadań

5) Zagrożenia
– przetestuj i zobacz logi z Combofix i HiThisJack

6) Karta TV
– sprawdź czy nie ma konfliktu sprzętowego lub sterowników

7) Program zewnętrzny
– zainstaluj Powerstrip lub RiverTuner, stwórz profil z odpowiednią rozdzielczością i zrestartuj komputer

8) Przywracanie systemu
– boot systemu z płyty Windows
– ręczne przywrócenie plików jądra systemu

9) Reinstalacja systemu Windows

10) Sprzęt
– zasilacz – sprawdź stabilność napięć jakimkolwiek programem
– zasilacz, proces, chipset, karta grafiki (przegrzewanie) – elementy odpowiedzialne za chłodzenie zapchały się i trzeba je przeczyścić
– sprawdź po dłuższej pracy temperaturę: procesora, karty graficznej, zasilacza, dysków twardych