Windows 98, ME, 2000, XP: Jak odzyskać pulpit Active Desktop?

Problem pojawia się na gdy:

  • wystąpi nieoczekiwane zamknięcie systemu,
  • system zawiesi się i musimy go zrestartować poprzez twardy reset,
  • komputer się wyłączy z powodu braku prądu.

Po ponownym zalogowaniu się do systemu pojawia się komunikat na białym tle pulpitu „Odzyskiwanie pulpitu Active Desktop”. Na szczęście jest przycisk „Przywróć…”. Niestety po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat o błędnym przetworzeniu skryptu.

Jak przywrócić pulpit do stanu sprzed awarii?
1. Wybierz Start -> Uruchom
2. W polu Uruchom wpisz regedit
3. Przejdź do
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\Components
4. Wybierz klucz DeskHtmlVersion
5. Zmień na dziesiętnie
6. Zmień wartość z 272 na 0
7. Wyloguj się lub Uruchom ponownie system.
8. Zaloguj się ponownie do systemu.

HP Pavilion g6: System Recovery – Windows 8

1) Press the power button and immediately tap the Esc key.
2) In the menu choose F11.
3) Choose Language
4) Choose keyboard
5) Solve problems
6) Recovery Manager
7) Windows 8
8) Recovery minimal image
9) Choose one option:
– Recovery your data
– Without Recovery your data
10) Click Next
11) Please wait untill procss finished.
– do not dicconect the power
– do not connect external devices
12) Process will:
– format partitions
– Copy information required to recover hard disk
– recover system files

Windows: Brak BootMBR

METODA 1
1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji CD/DVD.
2. Uruchom komputer.
3. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD…”
4. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę, a następnie kliknij Dalej.
5. Kliknij „Napraw komputer„.
6. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Napraw komputer„.
8. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
9. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij „Naprawa systemu podczas uruchamiania„.

Uwaga: Powyższa metoda daje rezultaty czasami po kilku próbach.


Method 2

1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows do stacji CD/DVD.
2. Uruchom komputer.
3. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu „Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD…”
4. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę, a następnie kliknij Dalej.
5. Kliknij „Napraw komputer„.
6. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Napraw komputer„.
8. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
9. W oknie dialogowym „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij pozycję „Wiersz poleceń„.
10. Wpisz polecenie: Bootrec /RebuildBcd i naciśnij klawisz ENTER.

Źródło: http://support.microsoft.com/kb/2622803/pl

Windows: Problem z uruchomieniem systemu Windows 7 po użyciu Partition Magic 8

1. Włącz komputer
2. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z Hiren’s Boot CD.
3. Uruchom Parttion Manager
4. Ustaw:
partycja zastrzeżona przez system (w MB) – ukryta
partycja systemowa (tam, gdzie znajduje się Windows) – aktywna
5. Zatwierdź zmiany
6. Restart systemu

7. Włóż płytkę do stacji CD/DVD z systemem Windows 7.
8. Aby przejść do Boot Menu wybierz klawisz funkcyjny (zazwyczaj F11 lub F12 – informację zobaczysz na pierszym ekranie po uruchomieniu komputera)
9. W Boot Menu wybierz CD/DVD.
10. Naciśnij dowolny klawisz, by uruchomić płytę z Windows 7.

11. Naciśnij DALEJ (wybierz odpowiedni język i klawiaturę lub pozostaw domyślne)
12. Napraw komputer
13. Naciśnij DALEJ (powinien być wybrany system oparacyjny)
14. Wiersz polecenia

15. W wierszu poleceń wpisz:
bootrec /fixboot (Enter)
bootrec /fixmbr (Enter)
bootrec /rebuildbcd (Enter)

16. Wykonaj restart systemu.