Phpmyadmin – podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa phpmyadmin:

1) Wyłącz zdalne logowanie jako root. Zamiast tego użyj „Auth Cookie”, aby ograniczyć dostęp użytkownika do systemu.
Jeśli potrzebujesz uprawnień roota, utworz własne konto i dodaj to czego potrzebujesz np. drop/create, ale nie „file_priv”, który może być stosowany do odczytu plików lub dodania backdoorów.
2) Ogranicz dostęo na adres IP w pliku htaccess do folderu phpMyAdmin:
3) Włącz firewall dla portu TCP 3306.
5) Użyj protokołu HTTPS, w przeciwnym razie dane i hasła są przesyłane do sieci w sposób niezaszyfrowany.
Jeżeli nie chcesz płacić za certyfikat użyj własnego.

PHP grafika

Wyświetlamy nowy obraz w przeglądarce z pliku jpg
Tworzymy nowy plik jpg z pliku a.jpg o takich samych wymiarach – imagecreatefromjpeg[1]

$OriginalImage = imagecreatefromjpeg(‚a.jpg’);

Ustawiamy nagłowek image/jpeg w celu wyświetlenia pliku w przeglądarce

header(‚Content-type: image/jpeg’);

Wyświetlamy obrazek – imagejpeg[2]

imagejpeg($OriginalImage);

– imagecolorallocate[3]

Dodajemy tekst do obrazka
Przydzielamy kolor dla obrazka.

$text_color = imagecolorallocate($OriginalImage, 233, 14, 91);

Dodaje tekst na obrazku w poziomie – magestring[4]

imagestring($OriginalImage, 1, 5, 5, ‚A Simple Text String’, $text_color);

Uwolnienie pamięci

imagedestroy($OrginalImage);

Źródło:
http://php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php
http://php.net/manual/en/function.imagecreatefromjpeg.php
http://www.php.net/manual/en/function.fopen.php
http://php.net/manual/pl/function.imagecopyresampled.php
http://php.net/manual/pl/function.imagecolorallocate.php
http://php.net/manual/en/function.imagecopy.php
http://php.net/manual/en/function.imagejpeg.php
http://php.net/manual/en/function.exif-thumbnail.php