msql: How to Backup and Restore mysql databases

BACKUP specific database „database_name”:
mysqldump -u username -p database_name > backup_name.sql

BACKUP all databases:
# mysqldump -u root -p –all-databases > mysqldump.sql

Without events
# mysqldump -u root -p –all-databases –events > mysqldump.sql

or with compress:
# mysqldump -u root -p –all-databases | gzip > mysqldump.sql.gz

———————————————————————————

Restore specific database „database_name” from file „only_one_database_name.sql”:
# mysql -u username -p database_name < only_one_database_name.sql

RESTORE all databases from file „mysqldump_alldatabases.sql”:
# mysql -u root -p < mysqldump_alldatabases.sql

Jak w bazie MySQL zmienić odpowiedni znak w polu tekstowym?

Zmiana znaku „?” na „ó” dla wszystkich wpisów w polu „opis” dla tabeli „artykul”.
update artykul set opis = replace(opis, '?', 'ó');

Stworzenie tabeli, wprowadzenie zmian i wyświetlenie wpisów:
create temporary table artykul (id int, opis varchar(100));
insert artykul values (1, 'To jest nowy typ mr?wki!');
insert artykul values (2, 'Bardzo lubię mordoklejki i kr?wki.');
update artykul set opis = replace(opis, '?', 'ó');
select * from artykul;

Przykład: http://sqlize.com/v9u5Db5hYB