Mac bezpieczeństwo

LAPTOP

Dysk laptopa musi być szyfrowany na wypadek kradzieży lub jego zgubienia.

iMAC
1) Aktualizacje Systemu

a) gdy pojawią się aktualizację od razu je instaluj w swoim systemie.

2) Główne Konto

a) e-mail: silne hasło z dwuskładnikową autoryzacją [SMS] (włamanie na skrzynkę pocztową = dostęp do wszystkich usług Apple)
b) hasło: silne hasło

3) Konto Użytkownika

a) konto administratora (silne hasło)
b) dodanie konta standardowego do codziennej pracy (silne hasło)

4) Logowanie / Uśpienie / Screen saver

Włącz opcję „wymagane hasło”.

5) Przeglądarka internetowa

a) zainstaluj przeglądarkę Chrome, która posiada sandbox oraz Flash Player
b) wtyczka blokuj Javascript (uruchamia się dopiero po kliknięciu)
c) wtyczka blokuj Flash Player (uruchamia się dopiero po kliknięciu)

6) Adobe Flash Player

a) odinstaluj Flash poprzez narzędzie Adobe [1]

7) Adobe Reader

a) ściągnij najnowszą wersję lub uaktualnij bieżącą

8) Java

a) odinstaluj Java z systemu (Aplikacje -> Narzędzia -> narzędzia Java -> w zakładce [General] odznacz checkbox przy wersji Java
b) jeżeli musisz już używać Java dla konkretnej aplikacji, przynajmniej wyłącz Java w Safari
Preferences -> Security -> Web Content, odznacz “Enable Java”

9) Menadżer haseł

a) wprowadź silne hasło dla menadżera haseł
b) w istotnych serwisach (bank, sklep, allegro) użyj losowo wygenerowanych silnych haseł (każde hasło musi być unikalne)
c) dodaj ważne serwisy do menadżera haseł, dla mniej ważnych serwisów utwórz nowy menadżer
d) podczas logowania do istotnych stron (bank, sklep) zawsze używaj menadżera haseł

10) IPv6, AirPort, Bluetooth

a) IPv6: menu Apple -> System Preferences, kliknij Network.
b) naciśnij ikonkę kłódki, podaj login administratora i hasło
c) wybierz „Network service” z IPv6, np. Ethernet or AirPort
d) kliknij Advanced, kliknij TCP/IP
e) kliknij „Configure IPv6”
f) zazwyczaj jest ustawione na Automatycznie, zmień na Wyłącz [Off]

11) Google Wallet / NFC

a) użyj Google Wallet do płatność przy użyciu karty debetowej/kredytowej

12) PayPal

a) do płatności staraj się używać systemu płatności bezgotówkowej PayPal

13) wylaczenie zdalnego tworzenia DB_store

a) otworz terminal
b) wpisz: defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
c) wyloguj lub zresetuj komputer

??) iCloud – wyłącz automatyczne logowanie

a) z menu (), wybierz preferencje systemu [System Preferences]
b) kliknij użytkownicy i grupy [Users & Groups]
c) kliknij na dole okna ikonkę kłódki [Lock]
d) wprowadź nazwę administratora i podaj hasło i kliknij kłódkę [Unlock]
e) wybierz opcje logowania [Login Options] i z automatycznego logowania [Automatic login] wybierz wyłącz [off]
f) kliknij ikonkę kłódki [Lock], by zapobiec przyszłym nieautoryzowanym zmianom

 

iCloud – usunięcie z Back to My Mac
a) otwieramy preferencje iCloud [iCloud preferences] w [System Preferences]
b) wyłączamy [disable] usługę „Back to My Mac” poprzez odznaczenie „Back to My Mac”
c) możesz również po prostu wylogować się z iCloud