S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – system monitoruje parametry dysku twardego i na tej podstawie określa stan urządzenia. Gdy system wykryje błędy na dysku twardym powiadamia o tym stanie użytkownika komputera.

S.M.A.R.T. monitoruje:
– liczbę cykli start/stop (Start_Stop_Count)
– sumaryczny czas pracy dysku (Power_On_Hours)
– temperatura dysku (Temperature_Celsius)
– liczbę naprawionych błędów ECC (Hardware_ECC_Recovered)
– liczbę błędów transmisji w trybie Ultra DMA (UDMA_CRC_Error_Count)
– liczbę błędów operacji seek (Seek_Error_Rate)

Krytyczne parametry S.M.A.R.T.:
01 Read Error Rate – częstotliwość występowania błędów podczas czytania danych z powierzchni dysku (problem z powierzchnią dysku albo z głowica odczytująco-zapisujacą)
05 Reallocated Sectors Count – ilość realokowanych sektorów na dysku (wysoka wartość to spadek wydajności dysku lub błędna praca)
0A Spin Retry Count – ilość prób ponownego uruchomienia wirowania (wysoka wartość to problem z mechaniką dysku)
C4 Reallocation Event Count – liczba operacji realokowania sektorów i jest ściśle związana z parametrem „Reallocated Sectors Count”
C5 Current Pending Sector Count – liczba sektorów oznaczonych jako niestabilne i oczekujących na remapowanie
C6 Uncorrectable Sector Count – liczba błędów nie naprawionych

Włączenie/Wyłączenie S.M.A.R.T.
Aby włączyć lub wyłączyć system S.M.A.R.T dla danego dysku należy przejść do ustawień Biosu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości S.M.A.R.T. potrzebne jest dedykowane oprogramowanie smartmontools (smartd+smartctl). Smartd odpowiada za monitorowanie dysku. Smartctl to narzędzie do konfiguracji, testowania i odczytywania informacji o stanie dysku. Programy działa na większości systemów operacyjnych.

Instalcja smartmontools na Ubuntu i sprawdzenie stanu dysku twardego

Instalacja pakietu smartmontools
user@pc:~$ sudo apt-get install smartmontools

Wyświetlenie informacji o dyskach twardych i ich partycjach
user@pc:~$ sudo fdisk -l

Sprawdzenie stanu dysku twardego sda
user@pc:~$ sudo smartctl –-health /dev/sda
or in short
user@pc:~$ sudo smartctl -H /dev/sda

Wyświetlenie wszystkich informacji o dysku twardym sda
user@pc:~$ sudo smartctl –all /dev/sda