Jak zainstalować FileZille 3 pod Ubuntu 12.04?

Z linii komend:
$ sudo apt-get install filezilla

Z kodu źródłowego:
1. Ściągamy Source Code

2. Rozpakowywujemy archiwum
$ sudo tar -cjvf nazwa_pliku.tar.bz2

3. Wchodzimy do rozpakowanego katalogu filezilla-3.X.X.X

4. Wykonujemy po kolei poniższe komendy
$ sudo ./configure
$ sudo make
$ sudo make install

5. W razie błędów należy zainstalować pakiety zależne:
wxWidgets
$ sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev libwxgtk2.8-dbg

TinyXML
$ sudo apt-get install libtinyxml2.6.2

GnuTLS
$ sudo apt-get install gnutls-bin

gettext (Compiletime only)
$ sudo apt-get install gettext

libidn
libdbus (under Unix-like systems)

 

Problemy: configure: error: gtk+-2.0 was not found, even though the used version of wxWidgets depends on it. Are you missing the gtk+2.0 development files?
$sudo apt-get install gtk+2.0

Problem: configure: error: sqlite3.h not found which is part of SQLite3.
$ sudo apt-get install libsqlite3-dev

Problem: configure: error: tinyxml.h not found. If you do not have TinyXML installed as system library, you can use the copy of TinyXML distributed with FileZilla by passing –with-tinyxml=builtin as argument to configure.
$ sudo ./configure --with-tinyxml=builtin