Jak użyć SMTP dla gmail w Drupal 7?

1) Ściągamy moduł do katalogu /sites/all/modules/.
http://drupal.org/project/smtp

2) Ściagamy pakiet PHPmailer do katalogu /sites/all/libraries, zmieniamy nazwę katalogu na phpmailer.
http://phpmailer.worxware.com/

3) W Drupalu przechodzimy do Administer/Site Building/Modules i włączamy SMTP Authentication Support

4) Ustawiamy moduł SMTP Authentication Support
– SMTP Server – smtp.gmail.com
– SMTP backup server – leave blank
– SMTP port – 465
– Use encrypted protocol – Use SSL
– Username – your GoogleApps or Gmail email account in full (yourname@gmail.com; yourname@yourdomain.com)
– Password – your GoogleApps or Gmail password
– email from address – the email address you want messages to appear to be from (e.g. no-reply@yourdomain or your actual address)
– E-mail from name – the name you want emails to appear to be from (e.g. ‚Yourdomain Support’ or your real name)
– Send test email – STRONGLY RECOMMENDED! An address which you can check to ensure mail is being sent.

Instalacja i obsługa Drush?

Drush – obsługa wszystkich wersji CMS Drupal z linii komend.

INSTALACJA DRUSH DLA INSTALACJI DRUPAL 7
1. Ściągnij najnowszą wersję Drush
2. Wypakuj do katalogu /sites/all/modules/
3. Przejdź do strony z modułami i włącz moduł drush (/admin/build/modules)

INSTALACJA I AKTUALIZACJA DRUSH W UNIX/OSX DLA WSZYSTKICH INSTALACJI DRUPALA
$ pear channel-discover pear.drush.org
$ pear install drush/drush

Sprawdzenie wersji Drusha:
drush –version
drush status

PODSTAWOWE KOMENDY
Każda komenda musi być wykonana po wejściu do katalogu, gdzie zainstalowany jest Drupal.

Lista wszystkich dostępnych komend
drush

Rozszerzony opis wybranej komendy
drush help nazwa_komeny

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji Drupala
drush status

Status rdzenia oraz wszystkich zainstalowanych i włączonych modułów.
Jeżeli rdzeń lub któryś z modułów jest nieaktualny to pojawi się pytanie o aktualizację.
drush up

Aktualizuj tylko rdzeń drupala (w przypadku aktualizacji bezpieczeństwa)
drush up drupal

Pobierz informacje o wszystkich dostępnych wersjach modułu
drush pm-releases nazwa_modulu

Zaktualizuj moduł do ostatniej polecanej wersji i bazę danych
drush up devel

Ściągamy nowy moduł
drush dl nazwa_modulu

Aktywujemy nowo ściągnięty moduł
drush en nazwa_modulu

Włączamy moduł
drush dis nazwa_modułu

Aktualizacja modułu
drush up nazwa_modulu

Odinstalowanie modułu
drush uninstall nazwa_modulu

Wyczyść cały Cache strony
drush cc all

Uruchom zadania cron
drush cron

Ustaw skórkę jako domyślną
drush vset theme_default theme_nazwa

Zaktualizuj bazę danych
drush updatedb

Eksport bazy danych do pliku nazwa_bazy.sql
drush sql-dump > nazwa_bazy.sql

Eksport bazy danych do pliku poprzez zainstalowany moduł Backup & Migrate
drush bam-backup

Import z pliku do obecnej bazy danych
drush sql-connect < nazwa_bazy.sql

Kopia kodu, plików i bazy danych
drush archive-dump
drush archive-dump default --destination=/kopia/nazwa.tar

Przydatne moduły Drupala.

User Point (działania użytkownika na stronie)
http://drupal.org/project/userpoints

Drupal chat (przypomina czat facebooka)
http://drupal.org/project/drupalchat

Select or other
http://drupal.org/project/select_or_other

Schema
http://drupal.org/project/schema

Spaces
http://drupal.org/project/spaces

Strongarm
http://drupal.org/project/strongarm

Boxes
http://drupal.org/project/boxes

Admin (boczny wysuwany panel)
http://drupal.org/project/admin

Context (wyświetlanie w zależności od np. typu zawartości, można stosować zamiast Bloków)
http://drupal.org/project/context

Devel (zestaw narzędzi dla developerów do testowania strony)
http://drupal.org/project/devel

SimpleTest (automatyzacja testów)
http://drupal.org/project/simpletest

Coder
http://drupal.org/project/coder

Organic Group (użytkownicy mogą tworzyć i zarządzać własnymi grupami)
http://drupal.org/project/og

Field Group (grupuje pola)
http://drupal.org/project/field_group

Imagecache Profiles
http://drupal.org/project/imagecache_profiles

Code Filter
http://drupal.org/project/codefilter

Tab Tamer (usuwanie Views/Edit/Revisions)
http://drupal.org/project/tabtamer

Profil2 (dostosowanie profilu użytkownika)
http://drupal.org/project/profile2

Site Verify (weryfikacja google witryny)
http://drupal.org/project/site_verify

Google nalytics

Widżet – dodaj do popularnych serwisów

Wysyłanie poczty poprzez SMTP

Ukrywanie maila przed robotami

Pole e-mail z weryfikacją składni

Dodawanie daty do strony, tworzenie kalendarza

Profil użytkownika – wybrane pola do edycji

Drupal dla Facebooka

Logowanie przez Facebook

ImageCache Actions – obróbka zdjęć

Slideshow

Shoutbox – prosty blok wiadomosci

User Points – aktywność użytkowników na stronie

Zanim opuścisz stronę pojawi się pytanie czy zapisać zmiany.
http://drupal.org/project/saveguard

EDYTORY TEKSTU

Aloha Editor – HTML5 WYSIWYG Editor

SPARK

Popup

Popup Message

— SEO —

MetaTag
http://drupal.org/project/metatag

Entity Views Attachment (dołączenie widoku do zawartości, komentarza, profilu użytkownika, listy terminów słownika)
EVA

Select or other (wybór z listy terminów zaznaczając checbkoksa lub dodanie nowego)
select_or_other

MULTI SELECT
http://drupal.org/project/multiselect
http://drupal.org/project/improved_multi_select
http://drupal.org/project/inline_entity_form
http://drupal.org/project/entityreference_view_widget

Css in drupal

Drupal uses a CSS class called „clear-block” or „clearfx” that allows a container DIV to always enclose any floated children elements.
6.x
7.x

For instance, to add a node-blog.tpl.php template in a sub-theme, you must also copy over node.tpl.php from the parent theme. This bug has been fixed in Drupal 7 but will not be fixed in Drupal 6.
http://drupal.org/node/225125

Drupal error

Problem: Działa główna strona ale nie działają podstrony -> log /var/www/o-nas File does not exists. Rozwiązanie: 1) sprawdź czy w katalogu /var/www/ jest plik .htaccess 2) sprawdź ustawienia vhosta

$ vim /etc/apache2/site-avaiable/domena.com

 

<Directory /home/websites/pomoc-w-norwegii_com/public_html/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

Problem: PHP register globals Enabled (‚1’)

register_globals is enabled. Drupal requires this configuration directive to be disabled. Your site may not be secure when register_globals is enabled. The PHP manual has instructions for how to change configuration settings.

Wstawiamy na końcu pliku .htaccess w /drupal_installation

SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
SetEnv PHP_VER 5

Zmień ustawienia globalne w pliku /etc/php5/apache2/php.ini

php_flag register_globals off

Stwórz w katalogu drupala plik php.ini

php_flag register_globals off

Drupal „more”

HTML

<a href=”/en/children” alt=”” title=””>more</a>

CSS

.icon{

width:100px;

height:50px;

display:inline-block;

overflow:hidden;

text-indent: -9999px;

color:#fff;

background:url(more.png) no-repeat;

}
.more {

display:block;

background-position:0px 0px;

}
.more:hover {

background-position:0px -50px;

}
.more:active {

background-position:0px -100px;

}

Grafika przed linkiem, która się zmienia po najechaniu myszką
.more a {

background-image: url(../img/arrow.gif);

background-repeat:no-repeat;

background-position: 0px 0px;

color: #727272;

padding-left: 20px;

text-decoration:none;

}
.more a:hover {

background-position: 0px -16px;

}

Drupal Moduły

MENU
http://drupal.org/project/special_menu_items //nieaktywny element menu
http://drupal.org/project/menu_attributes //dodatkowe atrybuty menu
http://drupal.org/project/menu_firstchild //pierwsze dziecko menu jest jego rodzicem

Menu obrazkowe
http://wiki.bestnet.pl/index.php/ Menu_image

http://csshover.pl/css/csshover/
http://benjaminsterling.com/accessible-and-search-engine-friendly-image-rollover-with-css-and-sprites/

Menu rozwijane po kliknięciu
http://drupal.org/project/dhtml_menu
http://drupal.org/project/menu_firstchild //jeżeli główny element menu jest nieaktywny

BLOCK
http://drupal.org/project/blockify // logo i inne elementy pojawiają się w bloku

Hot or Note
http://drupal.org/project/rate

Breadcrumb
http://drupal.org/project/hansel
http://drupal.org/project/custom_breadcrumbs
http://drupal.org/project/menu_breadcrumb
http://drupal.org/project/taxonomy_breadcrumb

MESSAGES Komunikaty
http://drupal.org/project/absolute_messages  //jak na stackoverflow
http://drupal.org/project/better_messages
http://drupal.org/project/purr_messages
http://drupal.org/project/inline_messages //wstawiasz komunikat w dowolne miejsce
http://drupal.org/project/cool_message

SPAM Filter w tekście
http://drupal.org/project/invisimail
http://drupal.org/project/spamspan

Komenatarze
http://drupal.org/project/disqus

FACEBOOK komentarze, lubie to, itd
http://drupal.org/project/fb_social

Zakładki do CKEditor
http://drupal.pl/artykul/dodawaj-zakladki-via-ckeditor

FLASH
http://drupal.org/project/ckeditor_swf

FLASH / VIDEO
http://drupal.org/project/ckeditor_swf
http://drupal.org/project/emfield
http://wiki.bestnet.pl/index.php/Drupal_7_flash
http://drupal.org/project/mediafront
http://drupal.org/project/media

http://drupal.org/project/media_youtube
HTML5 use video=””
http://kb2.adobe.com/cps/415/tn_4150.html
http://code.google.com/p/swfobject/wiki/documentation

SLIDESHOW – pokaz zdjec
http://drupal.org/project/views_slideshow
http://www.youtube.com/watch?v=k2Olg2M1P18
http://drupal.org/project/views_slideshow_slider

Galeria miniaturek
http://drupal.org/project/jcarousel
http://www.ostraining.com/blog/drupal/jcarousel/

Slideshow BLOCK
http://drupal.org/project/ddblock

Dodaj do facebooka, google, itp
http://drupal.org/project/addtoany
http://drupal.org/project/addthis
http://drupal.org/project/sharethis
http://drupal.org/project/sexybookmarks

MENU Administracyjne
http://drupal.org/project/admin
http://drupal.org/project/admin_menu
http://drupal.org/project/quickbar
http://drupal.org/project/manager

Revision – zmiany w kolejnych wersjach
http://drupal.org/project/diff

Komentarze
http://drupal.org/project/talk

News przewijany tekst
http://drupal.org/project/views_ticker

Facebook, Plus, Twitter
http://drupal.org/project/service_links

GŁOSOWANIE z ajax
http://drupal.org/project/ajax_poll

FORMULARZE
http://drupal.org/project/form_builder ///budowa formularzy
http://drupal.org/project/clientside_validation
http://drupal.org/project/inline_messages
http://drupal.org/project/ife

OVERLAY
http://drupal.org/project/colorbox
http://drupal.org/project/lightbox2

Ograniczenie ilości znaków
http://drupal.org/project/maxlength

Mind Mapper
http://drupal.org/project/graphmind

WIKIPEDIA
http://drupal.org/project/wikitools

Menadżer Projektów
http://drupal.org/project/storm

Administracja
http://drupal.org/project/maintenance //dostępność stron
http://drupal.org/project/site_memos //dostępność stron
Wybór z listy

http://drupal.org/project/chosen

Narzędzia do pracy
http://drupal.org/project/bugherd //time tracker
http://drupal.org/project/smart_ip //określanie ip, pozycji geograficznej uzytkownika
http://drupal.org/project/bbb //konferencje video
http://drupal.org/project/demo //snapshoty strony

Excel
http://drupal.org/project/sheetnode

Prywatne wiadomości
http://drupal.org/project/privatemsg //Wysyłanie prywatnych wiadomości przez użytkowników

Logowanie przez facebook
http://drupal.org/project/fbconnect

EDYCJA OBRAZKÓW
http://drupal.org/project/imagecache_actions
http://drupal.org/project/imagefield_crop
http://drupal.org/project/imagecrop

GALERIA ZDJĘĆ
http://drupal.org/project/lightbox2
http://drupal.org/project/colorbox
http://drupal.org/project/shadowbox
http://drupal.org/project/fancybox

USER ADMINISTRATION
http://drupal.org/project/simplify //hide vertical tabs (comments, revisions, etc))
http://drupal.org/project/addanother //add another content at the bottom page

MIGRACJA
http://drupal.org/project/migrate

FOATING BLOCK
http://drupal.org/project/floating_block

WIECEJ WYNIKOW BEZ NEXT
http://drupal.org/project/infinitescroll
http://drupal.org/project/views_infinite_scroll
http://lagoscript.org/jquery/autopager/documentation

MINI PHOTOSHOP NA STRONIE
http://drupal.org/project/imageeditor
CONTACT FORM in popup

http://drupal.org/project/modal_forms
http://drupal.org/project/lightbox2
http://drupal.org/project/colorbox

Error 404 znika nawigacja

http://drupal.org/project/navigation404

POZYCJONOWANIE

http://drupal.org/project/page_title/
http://drupal.org/project/metatags_quick
http://drupal.org/project/metatag/