Korzystanie z komputera przez niewidomych

Obsługa komputerów jest możliwa dzięki programom odczytu ekranu: tak zwanymi screen readerami oraz linijką brajlowską. Program odczytuje całą zawartość ekranu komputera.

Narzędzia OPEN SOURCE
Windows
http://www.nvda-project.org/

Linux
https://live.gnome.org/Orca
http://www.linux-speakup.org/
http://mielke.cc/brltty/

Syntezator mowy
http://espeak.sourceforge.net/

Źródło: http://www.chip.pl/artykuly/technika/2012/08/komputer-i-tablet-przyjazne-osobom-niewidomym