msql: How to Backup and Restore mysql databases

BACKUP specific database „database_name”:
mysqldump -u username -p database_name > backup_name.sql

BACKUP all databases:
# mysqldump -u root -p –all-databases > mysqldump.sql

Without events
# mysqldump -u root -p –all-databases –events > mysqldump.sql

or with compress:
# mysqldump -u root -p –all-databases | gzip > mysqldump.sql.gz

———————————————————————————

Restore specific database „database_name” from file „only_one_database_name.sql”:
# mysql -u username -p database_name < only_one_database_name.sql

RESTORE all databases from file „mysqldump_alldatabases.sql”:
# mysql -u root -p < mysqldump_alldatabases.sql

Typy przewodów do sieci LAN

litery RJ (Registered Jack) – oznacza typ złącza
liczba 45 —- określa sposób instalowania przewodów

Cztery przewody (od T1 do T4) służą do przenoszenia napięcia („żyła a” a w języku angielskim „tip”).
Cztery pozostałe przewody (od R1 do R4) są uziemione („żyła b” a w języku angielskim „ring”).
Pierwsza para to T1 i R1. Druga para to T2 i R2 itd.

Złącze RJ-45 stanowi komponent męski, zaciœśnięty na końcu kabla. Gdy patrzymy na złącze męskie z przodu, styki są ponumerowane od 8 po lewej stronie do 1
po stronie prawej. Gniazdo stanowi komponent żeński, który znajduje się w urządzeniu sieciowym, gniazdku œściennym lub panelu połączeniowym.

Aby między złączem i gniazdem mógł przepłynąć prąd, przewody muszą być ułożone w kolejnoœci zgodnej ze schematem T568A lub T568B standardu EIA/TIA-568-B.1.
W celu okreśœlenia kategorii EIA/TIA kabla, który powinien zostać użyty do podłączenia urządzenia, należy odnieśœć się do dokumentacji tego urządzenia lub
znaleŸźć na nim etykietkę w pobliżu gniazda. Jeżeli nie ma żadnych etykiet ani dokumentacji, należy użyć kategorii 5E lub wyższej, ponieważ wyższe kategorie
mogą być użyte w miejscu niższych.

Kabel prosty – kolejnośœć przewodów w obu końcówkach kabla jest taka sama.
Kabel z przeplotem (krosowany, cross-over) – wtyczka pierwsza EIA/TIA 568A, wtyczka druga EIA/TIA 568B

Wtyczka pierwsza (norma EIA/TIA 568B)
biało-pomarańczowy
pomarańczowy
biało-zielony
niebieski
biało-niebieski
zielony
biało-brązowy
brązowy

Wtyczka druga (norma EIA/TIA 568A)
biało-zielony
zielony
biało-pomarańczowy
niebieski
biało-niebieski
pomarańczowy
biało-brązowy
brązowy

Kabli prostych należy używać przy wykonywaniu następujących połączeń:
• połączenie przełącznika z routerem,
• połączenie przełącznika z komputerem lub serwerem,
• połączenie koncentratora z komputerem lub serwerem.

Kabli z przeplotem należy używać do wykonywania następujących połączeń:
• połączenie przełącznika z przełącznikiem,
• połączenie przełącznika z koncentratorem,
• połączenie koncentratora z koncentratorem,
• połączenie routera z routerem,
• połączenie komputera z komputerem,
• połączenie routera z komputerem.

rm: foo: Operation not permited.

1. List file information.
ls -lo

rw-r–r– 1 fired/staff uchg 1.jpg

2. Remove file 1.jpg from my hard disk.
rm 1.jpg

override rw-r–r- rm/staff for foo ? y
rm: foo: Operation not permited

3. Unlock file 1.jpg with the Terminal
chfags nouchg 1.jpg

4. And now I can remove file 1.jpg from my hard disk.
rm 1.jpg

Windows 98, ME, 2000, XP: Jak odzyskać pulpit Active Desktop?

Problem pojawia się na gdy:

  • wystąpi nieoczekiwane zamknięcie systemu,
  • system zawiesi się i musimy go zrestartować poprzez twardy reset,
  • komputer się wyłączy z powodu braku prądu.

Po ponownym zalogowaniu się do systemu pojawia się komunikat na białym tle pulpitu „Odzyskiwanie pulpitu Active Desktop”. Na szczęście jest przycisk „Przywróć…”. Niestety po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat o błędnym przetworzeniu skryptu.

Jak przywrócić pulpit do stanu sprzed awarii?
1. Wybierz Start -> Uruchom
2. W polu Uruchom wpisz regedit
3. Przejdź do
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\SafeMode\Components
4. Wybierz klucz DeskHtmlVersion
5. Zmień na dziesiętnie
6. Zmień wartość z 272 na 0
7. Wyloguj się lub Uruchom ponownie system.
8. Zaloguj się ponownie do systemu.